اینجانب احمدرضا مرادی وستگانی مدیر و نویسنده سایت عکس کده (http://akskade.blog.ir)هستم.
من متولد 1381 در استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان بروجن هستم.
اکنون در دبیرستان دوره ی دوم متوسته ی شهدای بروجن تحصیل میکنم...

و ...